Nazorg 

Vanaf januari 2018 begeleidt Wereldwijzer Taalklassen de overstap van de taalschool naar de vervolgschool.

High-tea
​Voor intern begeleiders en leerkrachten die een leerling vanuit Wereldwijzer taalklassen in de groep krijgen, is er jaarlijks een high-tea. In deze bijeenkomst krijgen zij in het kort relevante informatie over Wereldwijzer taalklassen, de NT2 ontwikkeling en handreikingen voor een nieuwkomer in de klas. 
Daarnaast zal informatie gegeven worden over eventuele vervolgbegeleiding.

De volgende high-tea zal plaatsvinden op:
woensdag 25 september 2019

Begeleiding op de vervolgschool
Na het eerste onderwijsaanbod op Wereldwijzer taalklassen stromen de leerlingen door naar een school in de eigen wijk of een school die passend is bij de onderwijsmogelijkheden van de leerling. Het leren van een nieuwe taal neemt gemiddeld zo'n 5 jaar in beslag. De leerling heeft dus nog begeleiding en ondersteuning nodig op het gebied van NT2-ontwikkeling.

Wij willen onze aanwezige expertise op Wereldwijzer taalklassen graag delen met de vervolgscholen. Daarom zal onze coördinator, Willemien Velsink, bij leerlingen die uitstromen naar een vervolgschool in Amersfoort, na een aantal weken contact met u opnemen om te praten over de voortgang van de leerling. Indien gewenst kan er een afspraak gemaakt worden om mee te denken over de ontwikkeling van de leerling. 

Wereldwijzer
Taalklassen

Contact

Wereldwijzer Taalklassen
Engweg 3D
3828 CJ Hoogland

Tel.: 033 4722838
E-mail: vera.doornekamp@meerkring.nl

Plan route

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden?
Neem dan contact met ons op.

aanmelden.wereldwijzer@meerkring.nl


Meerkring

Wereldwijzer taalklassen is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

 Lees verder