Voor wie?

Wereldwijzer, de Internationale taalklassen is een school voor anderstalige kinderen van 4 tot 12 jaar uit Amersfoort en omstreken. Wij zijn een school voor kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen of korter dan een jaar in Nederland wonen. En die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om in te stromen binnen het reguliere onderwijs. 

Doel van de school

Het doel van de Internationale taalklassen is dat kinderen na 40-60 weken uitstromen naar een reguliere / speciaal basisschool (of VO-school) en in een groep met leeftijdsgenoten starten. De kinderen moeten daarvoor de mondelingen en schriftelijke taal zodanig beheersen dat ze in die groep kunnen functioneren. Soms met een eigen programma.

Daarbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen.

Ons onderwijsaanbod

Wij bieden een veilige omgeving, waarin wij de kinderen Nederlands leren, waar veel aandacht is voor de leerling, waar respect is voor verschillende culturen & gebruiken en waar een zeer enthousiast team werkt. 

De lessen die worden gegeven:  
- Nederlands als tweede taalverwerving 
- Rekenen 
- Technisch lezen 
- Begrijpend lezen
- Spelling
- Schrijven
- Vreedzame school / burgerschap
- Creatieve vakken: muziek, expressie en handvaardigheid lessen
- Gymnastiek
- ICT: alle kinderen leren omgaan met de computer. 

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem contact op met:

Willemien Velsink (coördinator) willemien.velsink@meerkring.nl
Vera Doornekamp (directeur) vera.doornekamp@meerkring.nl 
Arine Stronkhorst (intern begeleider- reguliere groepen) arine.stronkhorst@meerkring.nl 
Melanie Blom (intern begeleider-kleutergroepen) melanie.blom@meerkring.nl

Wereldwijzer
Taalklassen

Contact

Wereldwijzer Taalklassen
Engweg 3D
3828 CJ Hoogland

Tel.: 033 4722838
E-mail:

directie.wereldwijzer@meerkring.nl

Plan route

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden?
Mail dan naar: aanmelden.wereldwijzer@meerkring.nl

Helaas kunnen wij op dit moment geen leerlingen plaatsen.
U kunt wel een afspraak maken voor een intake gesprek, waarbij dan de mogelijkheden met u kunnen bespreken. 


Meerkring

Wereldwijzer taalklassen is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

 Lees verder