Verlof

Alleen in bijzondere gevallen kan verlof buiten de officiële schoolvakanties worden toegestaan. Ouders moeten dit extra verlof schriftelijk aanvragen bij de directie van de school. Als een leerling te vaak afwezig is, zonder bericht of goede reden, melden wij dit bij de leerplicht ambtenaar.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl