Doorstroming

Het doel van de Wereldwijzer taalklassen is dat kinderen na ongeveer een jaar uitstromen naar een reguliere basisschool, het speciaal basisonderwijs of VO-school en in een groep met leeftijdsgenoten starten.

De doorstroming gaat in een aantal stappen:

1. Als de leerling ongeveer 20 weken bij ons op school zit, stelt het team vast wanneer de leerling kan uitstromen en waarheen deze leerling uitstroomt. Dit wordt samen met de ouder(s) besproken. We hebben twee vaste uitstroommomenten: na de kerstvakantie of na de zomervakantie.

2. De intern begeleider / directeur legt het contact met de basisschool (of andere vervolgschool). De ouders gaan op gesprek bij deze nieuwe school.

3. De leerling gaat een dag(deel) wennen op de nieuwe school en de leerkrachten van de Wereldwijzer maken een onderwijskundig rapport van de leerling. Dit rapport wordt besproken met de ouders, waarna de warme overdracht met de nieuwe school plaatsvindt. Tevens wordt het rapport opgestuurd naar de nieuwe school.

4. De leerling maakt een start op de nieuwe school. Na een aantal weken neemt de coördinator van de taalschool contact op met de nieuwe school om te kijken of alles voorspoedig verloopt en indien nodig nog extra ondersteuning voor de leerling moet aanvragen.

5. De leerling wordt nog tweemaal bezocht op de nieuwe school. Tijdens deze bezoeken zal er een gesprek zijn met de intern begeleider en/of leerkracht om te kijken hoe het met de leerling gaat, en wat hij/zij nog nodig heeft aan extra ondersteuning.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl