Doorstroming

Het doel van Wereldwijzer- Taalklassen is dat kinderen na ongeveer een jaar uitstromen naar een reguliere basisschool, het speciaal basisonderwijs of VO-school en in een groep met leeftijdsgenoten starten.

De doorstroming gaat in een aantal stappen:

1. Als de leerling ongeveer 20 weken bij ons op school zit, stelt het zorgteam ( leerkrachten en intern begeleider) vast wanneer de leerling kan uitstromen en waarheen deze leerling uitstroomt. Dit wordt samen met de ouder(s) besproken. We hebben twee vaste uitstroom-momenten: na de kerstvakantie of na de zomervakantie.

2. De intern begeleider / coördinator  legt het contact met de basisschool (of andere vervolgschool). De ouders gaan op gesprek bij deze nieuwe school.

3. De leerling gaat een dag(deel) wennen op de nieuwe school en de leerkrachten van de Wereldwijzer houden gedurende het traject dat de leerling op school is een ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling bij. Dit OPP wordt besproken met de ouders, waarna de warme overdracht met de nieuwe school plaatsvindt. Tevens wordt het OPP opgestuurd naar de nieuwe school.

4. De leerling maakt een start op de nieuwe school. Na een aantal weken neemt de coördinator van de taalschool contact op met de nieuwe school om te kijken of alles voorspoedig verloopt en indien nodig nog extra ondersteuning voor de leerling moet aanvragen.

5. De leerling die in de bovenbouw wordt geplaatst wordt nog tweemaal bezocht op de nieuwe school. Tijdens deze bezoeken zal er een gesprek zijn met de intern begeleider en/of leerkracht om te kijken hoe het met de leerling gaat, en wat hij/zij nog nodig heeft aan extra ondersteuning.

Wereldwijzer
Taalklassen

Contact

Wereldwijzer Taalklassen
Engweg 3D
3828 CJ Hoogland

Tel.: 033 4722838
E-mail: directie.wereldwijzer@meerkring.nl

Plan route

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden?
Mail dan naar: aanmelden.wereldwijzer@meerkring.nl

Helaas kunnen wij op dit moment geen leerlingen plaatsen.
U kunt wel een afspraak maken voor een intake gesprek, waarbij dan de mogelijkheden met u kunnen bespreken. 


Meerkring

Wereldwijzer taalklassen is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

 Lees verder