Extra ondersteuning

De intern begeleider (IB)
De intern begeleider is verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid op school. De ib-er coördineert de interne en externe ondersteuning. Ze heeft contact met stakeholders: schoolmaatschappelijk werkster, de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband, de therapeuten en specialisten.

Ergotherapie
​Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van fijne- of grove motoriek of als er problemen zijn in de sensorische informatieverwerking, prikkelverwerking of het plannen en organiseren van hun taken dan is er de mogelijkheid dat uw kind bij ons op school middels ergotherapie geholpen wordt. 
Wij werken samen met KInderergotherapie Vathorst. 

Jeugdgezondheidszorg
Eén of twee keer per jaar komt de schoolarts naar de algemene gezondheid van uw kind kijken. Er is daarbij altijd extra aandacht voor ogen, oren, lengte en gewicht. Ouders worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

De gedragstolk
Indien wij vragen hebben over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind werken wij samen met de Gedragtolk. Zij denken mee om uw kind de beste begeleiding te bieden. 

Schoolmaatschappelijk werk
Mocht u vragen of zorgen hebben over de opvoeding van uw kind of begeleiding willen naar een vervolgschool dan kan de schoolmaatschappelijk werker u hierbij helpen. Onze schoolmaatschappelijk werker heet Jannie Wouters. Via de intern begeleider kunt u met haar in contact komen. 

Samenwerkingsverband de Eem
Samenwerkingsverband de Eem coördineert alle financiële middelen voor de extra begeleiding van leerlingen. Wereldwijzer taalklassen kan de hulp in roepen van de onderwijsondersteuner van het SWV op het gebied van extra begeleiding of de mogelijkheid van plaatsing op gespecialiseerde scholen. Informatie over het Samenwerkingsverband is te vinden op www.swvdeem.nl.

Wereldwijzer
Taalklassen

Contact

Wereldwijzer Taalklassen
Engweg 3D
3828 CJ Hoogland

Tel.: 033 4722838
E-mail: directie.wereldwijzer@meerkring.nl

Plan route

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden?
Mail dan naar: aanmelden.wereldwijzer@meerkring.nl

Helaas kunnen wij op dit moment geen leerlingen plaatsen van 6 tot en met 11 jaar. 
U kunt wel een afspraak maken voor een intake gesprek, waarbij dan de mogelijkheden met u kunnen bespreken. 


Meerkring

Wereldwijzer taalklassen is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

 Lees verder